فراصنعت پارسیان
فراصنعت پارسیان

اجاره تلویزیون شهری

در شرایط احتیاج چند روزه به تلویزیون های شهری طبیعتا خرید تلویزیون شهری دارای توجیه اقتصادی نمی باشد گزینه پیشنهادی شرکتد فراصنعت پارسیان برای این مورد استفاده اجاره تلویزیون شهری میباشد از دیگر خدمات گروه بازرگانی تولیدی فراصنعت پارسیان اجاره روزانه تلویزیون های غول پیکر شهری جهت فضای داخل و بیرون ،قابل استفاده در سالن های همایش-تالار های پذیرایی-غرفه آرایی نمایشگاه ها می باشد که در قالب انواع نمایشگر های فولکار با دات پیج های 10-6-5-4-3 میلیمتر ارائه میشود

قیمت اجاره تلویزیون شهری:

SMD INDOOR P5  :       قیمت متر مربع جهت هر روز:190000 تومان   (قیمت بیشتر از یک روز 140000تومان)

  SMD INDOOR P4:    قیمت متر مربع جهت هر روز:230000 تومان   (قیمت بیشتر از یک روز 180000تومان)

p10 RGB: قیمت متر مربع جهت هر روز:150000تومان   (قیمت بیشتر از یک روز 110000تومان)

P10 3IN1قیمت متر مربع جهت هر روز:140000تومان   (قیمت بیشتر از یک روز 100000تومان)