فراصنعت پارسیان
فراصنعت پارسیان

راه اندازی تلویزیون شهری

ارسال نیرو به تمام نقط کشور جهت عیب یابی ،تعمییر و راه اندازی تلویزیون های شهری از دیگر خدمات شرکت فراصنعت پارسیان است.