فراصنعت پارسیان
فراصنعت پارسیان

طراحی متن و تیزر تابلو روان

از دیگر خدمات تابلو روان طراحی متن و تیزر جهت تابلو روان و تلویزیون شهری می باشد:

قیمت طراحی تک رنگ معمولی: تومان25000

قیمت طراحی تک رنگ طیفدار:35000

قیمت طراحی فولکار:شروع قیمت از 60000