فراصنعت پارسیان
فراصنعت پارسیان

آموزش ساخت تابلو روان

اجزای تشکیل دهنده تابلو روان عبارتند از:

ماژول تابلو روان:بلوک های متشکل از ال ای دی می باشند که در تراکم  و ابعاد مختلف در دسترس می باشند.

کارت کنترلر:وظیفه این قطعه  ارسال و مدیریت داده ها به ماژول می باشد.

پاور : این قطعه وظیفه برق رسانی به ماژول وکارت کنترلر را دارد.

 قاب تابلو روان : کابینت هایی از جنس آهن یا آلویمینیوم می باشند که قطعات تابلو روان در داخل آن قرار می گیرند.

نحوه منتاژ کردن تابلو روان:

قاب تابلو روان رادر ابعاد مورد نظر جهت ماژول مورد استفاده را انتخاب کنید.

ماژول ها را بر روی قاب قرار دهید و پیچ کنید توجه داشته باشید که تمام ماژول در یک جهت بسته شود برای اطمینان از قرار گیری درست ماژولها کنار یکدیگر از علامت جهت که در پشت ماژول چاپ شده کمک بگیرید.

هر ماژول با استفاده از کابل فلت که وظیفه ارسال دیتا از کنترلر را دارد به ماژول هم ردیف کناری متصل می شود.

این کار راتا انتهای ردیف اول انجام دهید و به همین ترتیب ردیف های بعدی را با کابل فلت یا د یتا به هم متصل کنید.

در محله بعد باید کابل برق ماژول ها نصب شود برای این منظور ابتدا یک پاور را در کابینت  نصب کرده و پس از متصل کردن ماژل ها با کابل برق منفی و مثبت به یکدیگر ،آنها را به قسمت منفی و مثبت پاور وصل می کنیم.

باید توجه داشت که در ماژول های مختلف تعداد پاور مورد نیاز متفاوت است به طورمثال برای 12عدد ماژول تکرنگ یه پاور 

اصل مناسب می باشد. CL

سپس ماژول  ابتدای هر سطر را با کابل فلت به کنترلر متصل میکنیم و همانند ماژول کابل برق مثبت و منفی کارت کنترلر را به پاور وصل می کنیم.

در آخر پس از اطمینان از اتصال صحیح کابل های مثبت و منفی به پاور ،ماژولها و کارت کنترلر تابلو روان را به برق وصل می کنیم.

تابلو روان شما هم اکنون آماده گرفتن طراحی متن می باشد.