فراصنعت پارسیان
فراصنعت پارسیان

تابلو ال ای دی ثابت

تابلو ال دی ثابت:

انواع  ledبرای ساختن تابلوی  ledثابت:

1-ال ای دی اوال 

2-ال ای دی کلاهی

رنگ بدنی:قرمز -آبی -سبز-سفید...

نوع صفحه کار تابلو ثابت:

1- MDF3 میل مشکی یا قهوه ای

2-پلکسی

3-میل مشکی

درایور:
امکان ایجاد افکت های مختلف را فراهم می کند.
انواع درایور:
2کانال-3کانال-4کانال-8کانال-12کانال