فراصنعت پارسیان
فراصنعت پارسیان

اخبار

اجاره تلویزیون شهری
اجاره تلویزیون شهری

اجاره تلویزیون های شهری خدمتی دیگر از شرکت فراصنعت میباشد شرکت با ارائه تلویزیون شهری با دات پیچ های 10،16،20برای تلویزیون شهری های خارج از سالن و دات پیج های 10-7-6برای تلویزیون شهری های داخل سالن آماده عقد قرار داد با افراد حقوقی و حقیقی میباشد

ادامه مطلب
نخستین ال‌ ای‌ دی تک ‌مولکولی جهان
نخستین ال‌ ای‌ دی تک ‌مولکولی جهان

تیمی از دانشمندان به رهبری «موسسه فیزیک و شیمی مواد» دانشگاه استراسبورگ فرانسه، نخستین ال‌ ای‌ دی تک‌مولکولی جهان را ساختند.

ادامه مطلب